ADHD-sverige | ADHE (positiva perspektiv på ADHD | hyperaktiv.se | Utbildningar om NPF


Impulsiv

Den här sidan kommer handla om impulsivitet och impulsiva människor.
Både med anknytning till ADHD och andra NPF, och helt fritt från diagnoser.
Vi skall speciellt fokusera på positiva exempel och hur man gör för att leva bra som impulsiv.


Teckning av Jakob B

Teckning av Jakob B

Se gärna även: Tourette Nu! (Tourette är bra)
Sammanhang: utvalda länkar om Aspergers syndrom

Uppdaterad: 2010-06-25

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom
There are 2 major kinds of motorcycle chanel replica saddlebags. Throw over saddlebags and hard mount saddlebags. The concept of hard mount saddlebags originated from throw over saddlebags which were used in early 1950 for your first time. As the motorcycle business experienced a big boom in 1960 especially after the chanel replica sale the motorcycle luggage also evolved. As major motorcycle companies launched bigger and better motorcycle folks chanel replica sale began traveling farther on there motorcycles. Many riders formed groups and chanel replica rode cross country and from city to city. Chanel replica handbags outlet is your trusting choosing. This permanent installation resulted in the saddlebags is more reliable and sturdy.